Nauczyciele

NAUCZYCIEL PRZEDMIOT
mgr Krystyna Adamska j. francuski
mgr Ewa Bajerska j. rosyjski
mgr Ryszard Barański wychowanie fizyczne
mgr Monika Bialik historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości
mgr Damian Borowiak matematyka, informatyka
mgr Maria Brzostowska religia
mgr Elżbieta Eliks matematyka, informatyka, podstawy przedsiębiorczości, innowacyjna przedsiębiorczość
mgr Daria Gozimirska-Taciak wychowanie fizyczne
mgr Izabela Jagielska j. niemiecki
mgr Danuta Karolczak geografia
mgr Liliana Konieczna biologia, przyroda, edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja ekologiczna, ratownictwo przedmedyczne
mgr Grzegorz Kotłowski edukacja filmowa
mgr Beata Kozelan wychowanie fizyczne, fizjoterapia
mgr Andrzej Kucharski historia
mgr Krzysztof Kujawski matematyka
mgr Paweł Kutynia wychowanie fizyczne
mgr Karolina Langner-Gąsiorowska j. polski, edukacja czytelnicza, edukacja medialna
mgr Monika Mikołajczak-Cichocka j. niemiecki
mgr Agnieszka Nawrot j. angielski
mgr Anetta Perz j. angielski
mgr Barbara Plucner j. polski, edukacja czytelnicza, wiedza o kulturze
mgr Agnieszka Projs-Mietła j. polski
mgr Lucyna Puc wychowanie fizyczne
mgr Magdalena Rusak j. polski, retoryka, wiedza o kulturze
mgr Lechosław Rybka geografia
ks. mgr Grzegorz Suchocki religia
mgr Paweł Szmyt wychowanie fizyczne
mgr Bernadeta Szóstek wiedza o społeczeństwie
mgr Paweł Tęcza j. angielski, informatyka
mgr Agnieszka Warzywoda j. angielski, geografia

 

NAUCZYCIEL PRZEDMIOT
mgr Rafał Bartnik j.polski
mgr Sylwia Baryłecka j.angielski
mgr Katarzyna Buszewicz wychowanie fizyczne
mgr Monika Bialik historia
mgr Luiza Sokołowska j.angielski
mgr Milena Danek j.polski
mgr Ewa Franczyk j.polski
mgr Agata Heintze biblioteka
mgr Izabela Jagielska j. niemiecki
mgr inż. Anita Jankowska matematyka
mgr Anna Konieczna zaj. artystyczne, plastyka
mgr Agnieszka Józkowiak geografia
mgr Marta Kaźmierczak j. hiszpański
mgr inż. Mariola Krieger matematyka, informatyka
mgr Beata Brot matematyka
mgr Magdalena Kulka historia
mgr Karolina Langner-Gąsiorowska j. polski
mgr Dorota Lewicka religia
mgr Danuta Łabędzka wychowanie fizyczne
mgr Małgorzata Łabędzka-Chojnacka wychowanie fizyczne
mgr Halina Modrzyńska zaj. artystyczne,muzyka
mgr Małgorzata Olejniczak j. angielski
mgr Aleksander Piechowiak wychowanie fizyczne
mgr Katarzyna Polonis-Borodynko chemia
mgr Anna Rejewska pedagog
mgr Krzysztof Rosin wychowanie fizyczne
mgr Małgorzata Stefaniak j. niemiecki
mgr inż. Edward Surlas informatyka, zajecia techniczne
mgr Paweł Szmyt wychowanie fizyczne
mgr Katarzyna Toboła wychowanie fizyczne
mgr Paulina Trzebuchowska-Kostyk j. hiszpański
mgr Adriana Ulbrych psycholog
mgr Małgorzata Wesołowska edukacja dla bezpieczeństwa,wychowanie do życia w rodzinie
mgr Magdalena Woźniak matematyka
dr Magdalena Zając biologia
mgr inż. Marek Zieliński fizyka
dr Renata Ziomek biologia